FOTO Umijeće življenja: alati za uštedu vremena i energije

Duhovna (ne)ravnoteža ima presudan utjecaj na ''život zdravlja i sklada''

Sinoć je u Gradskoj vijećnici u Pučkom otvorenom učilištu održano predavanje na temu ”Umijeće življenja: alati za uštedu vremena i energije”. Predavač je bila Sandra Slovenc Vojvodić, magistra farmacije i koordinatorica rada Centra za duhovni razvoj u Zagrebu. Na predavanju, koje je na zamolbu predavačice počelo s nekoliko minuta šutnje s posve tihom glazbom, ozračje je podsjećalo na meditacijske seanse. Osnovni naglasak je bio na duhovnosti odnosno na postizanju duhovnog balansa, jer duhovna (ne)ravnoteža ima presudan utjecaj na ”život zdravlja i sklada”. ”Čovjek bi trebao težiti tome da bude kreator svog života, a ne da samo reagira uspješno ili manje uspješno na vanjske utjecaje koji kreiraju njegov život”. Tijekom predavanja nije spomenuta (a, mogla je) Maslowljeva teorija hijerarhija potreba (”piramida potreba”) i tada bi bilo jasnije da je ovakva vrsta predavanja ipak za osobe koje nisu na dnu piramidalnog poretka. Na kraju predavanja nazočnima su podijeljene kratke pisane poruke koje su usko povezane s materijom izloženoj na predavanju.

Galerija fotografija