Potpisan Sporazum o pripremi projekta ‘Centar za gospodarenje otpadom Zagreb’

Partneri očekuju da se 85 posto troškova gradnje sufinancira iz fondova EU

Župan Stjepan Kožić, gradonačelnik Zagreba Milan Bandić i direktor Zagrebačkog centra za gospodarenje otpadom d.o.o. Igor Zgomba potpisali su danas Sporazum o suradnji na pripremi projekta “Centar za gospodarenje otpadom Zagreb”.

Sporazum, uz ostalo, definira da će se budući Centar nalaziti na području grada Zagreba te da će se sadržaj i tehnologija obrade, kao i način zbrinjavanja otpada unutar Centra definirati Studijom izvedivosti.

“Veliki je posao pred nama. Odgovorno smo tome pristupili, nadam se da ćemo tako, odgovorno, i završiti. Vjerujem da ćemo izgradnjom Centra realizirati direktivu o načinu zbrinjavanja otpada, prije svega njegovu odvojenom prikupljanju na kućnome pragu“, rekao je župan, podsjetivši da je Županija i dosad radila na pripremi vlastitoga centra za gospodarenje otpadom, ali promjenom određene regulative i novim Planom gospodarenja otpadom u RH, iz siječnja 2017., definirano je da će Grad Zagreb i Zagrebačka županija graditi zajednički centar.

Foto: Zagrebačka županija

“Sretan sam što 12 godina nakon što smo završili sanaciju Jakuševca, na kojemu se i dalje odlaže otpad, ali za što imamo sve potrebne dokumente, i nakon izgradnje pročistača otpadnih voda, najvećega ekološkog projekta u suverenoj Hrvatskoj, potpisivanjem ovoga Sporazuma danas možemo staviti točku na ‘i'”, rekao je Bandić, dodavši da “onaj tko proizvede otpad mora ga na svom području i zbrinuti”“.

Nakon današnjega potpisivanja Sporazuma, pojasnio je Igor Zgomba, očekuje se objava javnoga poziva Ministarstva zaštite okoliša i energetike za sufinanciranje izrade projektno-studijske dokumentacije u iznosu od 85 posto.

“Cilj je da se dokumentacija izradi u roku 24 mjeseca, a nakon toga se kreće i s postupkom gradnje samoga Centra. Predmet ovoga Sporazuma je i izrada natječajne dokumentacije za tu gradnju”, rekao je Zgomba. I kod same gradnje, rečeno je, očekuje se 85-postotno sufinanciranje iz fondova EU.

Nositelj cijeloga posla je Zagrebački centar za gospodarenje otpadom, kojemu će se, tijekom vremena, pripojiti Centar za gospodarenje otpadom Zagrebačke županije.